Wydrukuj to Strona

Konsultacje

Propozycje zmian w LSR pdf

Karta projektowa dotycząca możliwości wsparcia do roku 2022 pdf

Propozycje zmian w LSR v.12 22.01.2020  pdf

Karta projektowa dotycząca możliwości wsparcia do roku 2022

LSR Dolina Noteci v. 11 propozycje zmian do LSR V.11 

Karta proponowanych zmian do LSR

Karta proponowanych zmian do kart oceny merytorycznej pdf

Karta merytoryczna – infrastruktura pdf

Karta merytoryczna – podejmowanie działalności gospodarczej pdf

Karta merytoryczna – rozwijanie działalności pdf

Karta merytoryczna – inkubator pdf

Karta proponowanych zmian do procedury wyboru i oceny wniosków pdf

Propozycje zmian do procedury wyboru i oceny wniosków z wyłączeniem projektów grantowych i operacji własnych LGD pdf

Propozycje zmian w LSR v.10   16.05.2019 pdf

 

Propozycje zmian do kart oceny merytorycznej projektów grantowych / 2019 r. 28.02.2019

  1. Turystyka
  2. Wzmocnienie kapitału społecznego 
  3. Infrastruktura 

Propozycje zmian w LSR v.9   30.11.2018 pdf

Propozycje zmian w LSR v.8 13.11.2017 pdf

Propozycje zmian w LSR v.7 31.10.2017 pdf

Propozycje zmian w LSR v.6 17.03.2017 pdf

 

Propozycje zmian do kart oceny merytorycznej projektów grantowych  17.02.2017 pdf

 

Propozycje zmian do kart oceny merytorycznej projektów niegrantowych / 2016 r. 29.09.2016

 

  1. Rozwijanie działalności  pdf  
  2. Infrastruktura           pdf          
  3. Podejmowanie działalnościpdf  

 

Zmiany w kartach oceny operacji pdf 

Propozycje zmian w LSR v.5 pdf17.02.2017

 

Propozycje zmian do kart oceny merytorycznej projektów grantowych /2016r:

Propozycje zmian na karcie oceny merytorycznej projektów grantowych – infrastruktura pdf

Propozycje zmian na karcie oceny merytorycznej projektów grantowych – turystyka pdf

Propozycje zmian na karcie oceny merytorycznej projektów grantowych – wzmocnienie kapitału społecznego pdf 

Propozycje zmian w LSR v.4 pdf 24.10.2016

Propozycje zmian w LSR v.3 pdf 21.06.2016

Propozycje zmian w lsr w zakresie podniesienia wskaźników  pdf 

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?page_id=40