Wydrukuj to Strona

Konsultacje

Karta proponowanych zmian do LSR

Karty oceny operacji – kryteria: projekty grantowe

  1. Turystyka
  2. Wzmocnienie kapitału społecznego 
  3. Infrastruktura 

 

Zmiany na kartach oceny operacji pdf – zapraszamy do składania opinii

 

Karty oceny operacji – kryteria: przedsiębiorczość i infrastruktura

  1. Rozwijanie działalności  pdf  
  2. Infrastruktura           pdf          
  3. Podejmowanie działalnościpdf  

 

Zmiany w kartach oceny operacji pdf  – zapraszamy do składania opinii.

Propozycje zmian w LSR pdf – zapraszamy do składania opinii.

Propozycje zmian na karcie oceny merytorycznej projektów grantowych – infrastruktura pdf – zapraszamy do składania opinii.

Propozycje zmian na karcie oceny merytorycznej projektów grantowych – turystyka pdf – zapraszamy do składania opinii.

Propozycje zmian na karcie oceny merytorycznej projektów grantowych – wzmocnienie kapitału społecznego pdf  – zapraszamy do składania opinii.

Propozycje zmian w lsr w zakresie podniesienia wskaźników  pdf  – zapraszamy do składania opinii.

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?page_id=40