↑ Powrót do Nabory archiwalne

Wydrukuj to Strona

Nabór PG 4/2018/G

Ogłoszenie o naborze 4/2018/G

Lokalna Strategia Rozwoju 2014 – 2020

Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej

 1. Formularz oceny własnej
  • Formularz oceny własnej (.pdf) – otwórz
  • Formularz oceny własnej (.doc) – otwórz
 2. Opis kryteriów wyboru grantobiorców i zasady przyznawania punktów
  1. Karta merytoryczna – infrastruktura (.pdf) – otwórz
 3. Wniosek o powierzenie grantu
 4. Umowa o powierzenie grantu
 5. Wniosek o rozliczenie grantu
 6. Ankieta monitorująca
 7. Sprawozdanie z realizacji przez grantobiorce zadania

Data publikacji: 21.03.2018

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?page_id=7467