Wydrukuj to Strona

Księga wizualizacji

Na podstawie ww. przepisów opracowana została  „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020”, zawierająca informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) … 

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 obowiązująca od dnia 1 września 2017 r. znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?page_id=11629