↑ Powrót do Nabór

Wydrukuj to Strona

Nabór 2011

Tekst ogłoszenia o naborze wniosków w 2011 roku znajduje się tu: Ogłoszenie o naborze

Każdy składający wniosek, zobowiązany jest do złożenia wniosku w dwóch egzemplarzach.

Zestawy plików niezbędnych do ubiegania się o dotację:

Male projekty

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Odnowa i rozwój wsi

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?page_id=57