Wydrukuj to Strona

Nabór 11/2022

Ogłoszenie o naborze nr 11/2022 – Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej

Lokalna Strategia Rozwoju 2014 – 2020

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

2) Biznesplan (wersja 4z)

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Formularz oceny własnej:  (wersja edytowalna)

Oświadczenie dotyczące oznaczenia inwestycji tablicą informacyjną zgodną z Księgą Wizualizacji PROW 2014-2020

Karta merytorycznej oceny operacji według lokalnych kryteriów

 

Data publikacji: 17.01.2022

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?page_id=9617