Wydrukuj to Strona

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art.  13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „RODO”  informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Dolina  z siedzibą: ul. Sienkiewicza 2 , 60-800 Chodzież;

2.Administratorem Bezpieczeństwa Informacji Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Dolina Noteci jest Pani Tatiana Kucik,

Kontakt do ABI: email. abi@dolinanoteci.com.pl ,

Tel. 693 933 246

 

 1. Zbieranie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (ADO) jest niezbędne do wypełnienia następujących celów:
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit. c),
 • do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e).

 

4.Dane osobowe udostępnione mogą być innym podmiotom w następujących przypadkach:

 

– z uwzględnieniem przepisów prawa,

– w sytuacjach, gdy jest ono niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora,

– za wyraźną zgodą podmiotu, którego dane dotyczą

 

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zawartych umów i określono go na rok -2025.

 

 1. Każdej osobie przysługuje prawo do :
 • dostępu do treści swoich danych osobowych
 • ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia zgody dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

 

 1. Każdy ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych kiedy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO

 

 1. Podanie danych jest:
 • obowiązkowe i wynika z przepisów prawa,
 • dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu.

Jeżeli nie wyrazi zgody nie będzie możliwości podpisania umowy o przyznanie pomocy.

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?page_id=6420