Wydrukuj to Strona

Nabór 9/2020

Ogłoszenie o naborze nr 9/2020 – Inkubator Przetwórstwa Lokalnego:

Lokalna Strategia Rozwoju 2014 – 2020

Karta merytorycznej oceny operacji według lokalnych kryteriów:

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z):

2. Biznesplan (wersja 3z):

3. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 4z):

4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z):

5. Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy

6. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z):

7. Pozostałe dokumenty wymagane do załączenia do wniosku o przyznanie pomocy:

Dokumentacja do naboru, znajduje się również na stronie ARiMR:

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Data publikacji 20.07.2020 r

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?page_id=8546