Wydrukuj to Strona

Nabór 8/2020

Ogłoszenie o naborze nr 8/2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej:

Lokalna Strategia Rozwoju 2014 – 2020

Karta merytorycznej oceny operacji według lokalnych kryteriów:

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z):

2. Biznesplan (wersja 3z): 

3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z):

4. Formularz Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji     

         (IMRB/IPRO):

5. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z):

6. Pozostałe dokumenty wymagane do załączenia do wniosku o przyznanie pomocy:

Dokumentacja do naboru, znajduje się również na stronie ARiMR

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

Data publikacji 20.07.2020 r

 

 

 

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?page_id=8539