Wydrukuj to Strona

Nabór PG

Nabór PG 5/2019/G

Ogłoszenie o naborze 5/2019/G

Lokalna Strategia Rozwoju 2014 – 2020

Wzmocnienie kapitału społecznego

 1. Formularz oceny własnej
  • Formularz oceny własnej (.pdf) – otwórz
  • Formularz oceny własnej (.doc) – otwórz
 2. Opis kryteriów wyboru grantobiorców i zasady przyznawania punktów
  1. Karta merytoryczna – wzmocnienie kapitału (.pdf) – otwórz
 3. Wniosek o powierzenie grantu
 4. Umowa o powierzenie grantu
 5. Wniosek o rozliczenie grantu
 6. Ankieta monitorująca
 7. Sprawozdanie grantobiorcy z realizacji grantu

Data publikacji: 31.05.2019

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?page_id=5013