Wydrukuj to Strona

Włącznik innowacji

„Włącznik” innowacji społecznych , to miejsce w którym poszukujemy oryginalnych pomysłów w obszarze przeciwdziałania i łagodzenia skutków wykluczenia społecznego. Dedykowany będzie wszystkim tym, którzy chcą działać na rzecz zmiany sytuacji osób dyskryminowanych i marginalizowanych.

Poszukujemy nowych rozwiązań oraz kreowania projektów i rozwiązań niestandardowych przy współudziale lokalnej społeczności.

Masz pomysł? Szukasz Partnera do realizacji projektu?

Zgłoś się do nas 🙂  

 

 

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?page_id=11221