Dokumenty

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?page_id=2172

Ankiety

Pokaż strony »

Legislacja PROW 2014-2020

Pliki do pobrania: 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu …

Pokaż strony »

PROW 2014-2020

Harmonogram naborów Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR Aneksy Aneks nr 1 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR Aneks nr 2  do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR Aneks nr 3 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR Aneks nr 5 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR Plan …

Pokaż strony »

Rejestry

Rejestry prowadzone przez Stowarzyszenie “Dolina Noteci”: – umów – uchwał i protokołów Walnego Zebrania Członków – uchwał i protokołów Zarządu – pism przychodzących – pism wychodzących – członków Stowarzyszenia – organów Stowarzyszenia – wniosków naborowych – udzielonego doradztwa  

Pokaż strony »

Zapytania ofertowe na 2016 rok

Zakup oprogramowania biurowego – Pakiet Office  Zakup chłodziarki  Szkolenie dla pracowników biura Stowarzyszenia  Szkolenie dla pracowników biura Stowarzyszenia Strona turystyczna  Dzierżawa ksero   Organizacja szkolenia  Wydruk ulotek  Odwołanie zapytania Strona dla Stowarzyszenia Dolina Noteci  Usługi księgowe  Dostawa obiadów dla Rady LGD   Organizacja imprezy okolicznościowej 

Pokaż strony »

Zapytania ofertowe na 2017 rok

Dostosowanie strony internetowej  wynik Naprawa wiaty drewnianej  rzut wiaty Organizacja konferencji  Centrum Edukacji Lokalnej Przedsiębiorczości  (zapytanie ofertowe na koordynatora projektu oraz tłumacza zostało unieważnione) Wyniki zapytań ofertowych dot. Centrum Edukacji Lokalnej Przedsiębiorczości  Wykonanie filmu promocyjnego  Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia CEL   Protokół    Oferta Zakup gadżetów reklamowych Przeprowadzenie szkolenia    Zakup sejfu  wynik

Pokaż strony »

Zapytania ofertowe na 2018 rok

Zapytanie ofertowe – usługi informatyczne Zapytanie ofertowe – ulotki z nadrukiem logotypów Zapytanie ofertowe – gadżety z nadrukiem logotypów Zapytanie ofertowe w ramach realizacji operacji Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla Konkursu nr 2/2018  – zakup gadżetów    Zapytanie ofertowe w ramach realizacji operacji …

Pokaż strony »

Raporty LGD

RAPORT Z WDRAŻANIA LSR Raport za rok 2022 Raport za rok 2021 Raport za rok 2020 Raport za rok 2019 Raport za rok 2018 Raport za rok 2017 Raport za rok 2016   RAPORT Z EWALUACJI LSR Raport za rok 2022 Raport za rok 2021 Raport za rok 2020 Raport za rok 2019 Raport za …

Pokaż strony »

Sprawozdania LGD

Sprawozdanie z I etapu Sprawozdanie z II etapu Sprawozdanie z III etapu Sprawozdanie z IV etapu Sprawozdanie z V etapu Sprawozdanie z VI etapu Sprawozdanie z VII etapu Zestawienie rzeczowo-finansowe PROW 2007-2013  

Pokaż strony »

Regulaminy LGD

Regulamin organizacyjny Rady LGD Regulamin WZC Dolina Noteci Regulamin pracy Zarządu LGD Regulamin Komisji Rewizyjnej LGD Regulamin pracy Biura        

Pokaż strony »

Zapytania ofertowe na 2015 rok

Wyścig skuterów wodnych o puchar Prezesa LGD Dolina Noteci  Konferencja PROW 2007-2013  Catering na rajdy  NNW Rajdy turystyczne  Plakaty  Dysk zewnętrzny USB  Strój ludowy  Turniej Piłki Nożnej Juniorów  Dzień Dziecka – nowe  Dzień Kobiet – nowe  Biesiada Pałucka  Szkolenie Liderów         “rezygnacja z usług” Maraton kajakowy  Toner do drukarki  Dzień Kobiet   Wielkanoc …

Pokaż strony »

Zapytania ofertowe na 2014 rok

Koszulki  Polar    Torba papierowa Oprawa muzyczna Stół wielkanocny Wynajęcie obiektu Catering      formularz Ankiety  Warsztaty decoupage   Warsztaty filcowania   Leżanka relaks  Trampolina     Kosz, fotel wiszący  podwójny Sprzęt komputerowy  System operacyjny  Telefon komórkowy  Oprogramowanie biurowe Warsztaty decoupage   Formularz do warsztatów decoupage Spływ kajakowy          formularz Spływ kajakowy NNW      formularz Catering – obiad dot. spływ kajakowy    formularz …

Pokaż strony »

Zapytania ofertowe 2013 i starsze

Pokaż strony »