Wydrukuj to Strona

Nabór 12/2022

Lokalna Strategia Rozwoju 2014 – 2020

Karta merytorycznej oceny operacji według lokalnych kryteriów

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z):

2. Biznesplan (wersja 4z): 

3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z):

4. Formularz Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/IPRO):

5. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z):

6. Pozostałe dokumenty wymagane do załączenia do wniosku o przyznanie pomocy:

Data publikacji: 17.01.2022

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?page_id=9619