Wydrukuj to Strona

Nabór 15/2023

Ogłoszenie o naborze nr 15/2023 – Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej

Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

2) Biznesplan (wersja 5z)

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 

 

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

6) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Formularz oceny własnej:  (wersja edytowalna)

Oświadczenie dotyczące oznaczenia inwestycji tablicą informacyjną zgodną z Księgą Wizualizacji PROW 2014-2020

Karta merytorycznej oceny operacji według lokalnych kryteriów

 

Data publikacji: 28.03.2023

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?page_id=10893