↑ Powrót do Dokumenty

Wydrukuj to Strona

Rejestry

Rejestry prowadzone przez Stowarzyszenie “Dolina Noteci”:
– umów
– uchwał i protokołów Walnego Zebrania Członków
– uchwał i protokołów Zarządu
– pism przychodzących
– pism wychodzących
– członków Stowarzyszenia
– organów Stowarzyszenia
– wniosków naborowych
– udzielonego doradztwa
 

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?page_id=3948