Wydrukuj to Strona

Baza partnerów

Baza Partnerów powstała w celu poszukiwania i kojarzenia partnerów, aby wzmocnić i rozwinąć współpracę pomiędzy podmiotami z obszaru LGD.  Członkami tej bazy mogą być nie tylko Członkowie Stowarzyszenia, ale wszyscy zainteresowani korzystaniem ze wsparcia LGD.

Zapraszamy osoby fizyczne, fundacje, stowarzyszenia, nieformalne grupy i inne podmioty nie zrzeszone w Stowarzyszeniu.

 

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?page_id=11219

AKADEMIA LIDEREK

Chcąc zachęcić kobiety do zaangażowania w lokalne inicjatywy – stworzyliśmy Akademię Liderek. Realizowanie wspólnych działań pozytywnie wpływa na relacje międzyludzkie. Współpraca umożliwia tworzenie inspirujących, kreatywnych i niezwykle ciekawych pomysłów, które mogą  zwiększyć udział kobiet w życiu społecznym i zawodowym. Zostań Członkiem Akademii Liderek 🙂 Zapraszamy wszystkie zainteresowane kobiety oraz organizacje działające na ich rzecz z …

Pokaż strony »

AKADEMIA MŁODEGO LIDERA (13-25 LAT)

Chcąc zachęcić osoby młode do zaangażowania w lokalne inicjatywy – stworzyliśmy Akademię Młodego Lidera. Pozytywne doświadczenia własnego własnego wpływu na otoczenie są najlepszą edukacją obywatelską. Rozwijajmy razem kompetencje społeczne i obywatelskie, realizując we współpracy kreatywne i konstruktywne działania. Zostań Członkiem Akademii Młodego Lidera 🙂 Zapraszamy wszystkie młode osoby w wieku od 13 do 25 roku …

Pokaż strony »

AKADEMIA STUDENTA III WIEKU

Chcąc zwiększyć aktywność seniorów z obszaru LGD – stworzyliśmy Akademię Studenta III wieku.  Aktywizacja osób starszych, rozwijanie pasji, uatrakcyjnianie spędzania czasu wolnego, ale również podnoszenie kwalifikacji, uczenie się nowych rzeczy pozwoli osobom starszym dłużej cieszyć się zdrowiem, dobrą kondycją fizyczną, wspomagając tym samym problem starzenia się społeczeństwa. Zostań Członkiem Akademii Studenta III wieku 🙂 Zapraszamy wszystkie …

Pokaż strony »