Wydrukuj to Strona

O LGD

LGD jest Stowarzyszeniem pod nazwą „Dolina Noteci”. Zostało ono zarejestrowane jako Stowarzyszenie zwykłe 8 września 2006 r. z datą wpisu do KRS 9.XI.2006 r. (sygnatura akt P.O. XII NS – REJ. KRS / 13679 / 06 / 700), a następnie przerejestrowane jako Stowarzyszenie specjalne, w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 7 marca o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW (Dz. U. nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r.  nr 98, poz. 634). Przerejestrowania (wpisu) na nowych podstawach prawnych dokonano w dniu 06 lutego 2009r. (sygnatura akt: PO.IX.NS-REJ.KRS 659/09/847).

Obecnie Prezesem Stowarzyszenia jest Jacek Gursz. Poprzednio tę funkcję piastowali: Zbigniew Salwa,  Eugniusz Koczorowski, Leszek  Łochowicz, Julian Hermaszczuk oraz Paweł Siemiński.

 

Mapa obrazująca obrys gmin wchodzących w skład LGD

W skład Lokalnej Grupy Działania wchodzą następujące miasta i gminy:

Gmina Miejska w Chodzieży                  
64-800 Chodzież
ul. Paderewskiego 2
tel. 67 28 27 171

 

urzadmiejski@chodziez.pl
www.chodziez.pl

 

Gmina Chodzież
64-800 Chodzież
ul. Notecka 28
tel. 67 282 16 08

 

sekretariat@gminachodziez.pl
www.gminachodziez.pl

 

Gmina Budzyń
Urząd Miasta i Gminy
64-840 Budzyń
ul. Przemysłowa 16A
tel. 67 284 32 01, 67 284 33 13

 

urzad@budzyn.pl
www.budzyn.pl 

 

Gmina Szamocin
Urząd Miasta i Gminy
ul. Plac Wolności 19
64-820 Szamocin
tel. 67 28 48 003
tel./fax 067 28 48 065

 

szamocin@szamocin.umig.gov.pl
www.szamocin.umig.gov.pl

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?page_id=70