Wydrukuj to Strona

O LGD

LGD jest Stowarzyszeniem pod nazwą „Dolina Noteci”. Zostało ono zarejestrowane jako Stowarzyszenie zwykłe 8 września 2006 r. z datą wpisu do KRS 9.XI.2006 r. (sygnatura akt P.O. XII NS – REJ. KRS / 13679 / 06 / 700), a następnie przerejestrowane jako Stowarzyszenie specjalne, w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 7 marca o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW (Dz. U. nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r.  nr 98, poz. 634). Przerejestrowania (wpisu) na nowych podstawach prawnych dokonano w dniu 06 lutego 2009r. (sygnatura akt: PO.IX.NS-REJ.KRS 659/09/847).

Obecnie Prezesem Stowarzyszenia jest Jacek Gursz. Poprzednio tę funkcję piastowali: Zbigniew Salwa,  Eugniusz Koczorowski, Leszek  Łochowicz, Julian Hermaszczuk oraz Paweł Siemiński.

 

Logo Corel pobierz

 

W skład Lokalnej Grupy Działania wchodzą następujące miasta i gminy:

 

Budzyń
Urząd Miasta i Gminy
64-840 Budzyń
ul. Przemysłowa 16A
tel. (0-67) 284-32-01, (0-67) 284-33-13
www.budzyn.pl

Szamocin
Urząd Miasta i Gminy
ul. Plac Wolności 19
64-820 Szamocin
tel. 067 28 48 003
tel/fax 067 28 48 065
szamocin@szamocin.umig.gov.pl
www.szamocin.umig.gov.pl

 

Urząd  Miejski Chodzież
64-800 Chodzież
ul. Paderewskiego 2
tel. 067 28 27 171
www.chodziez.pl
urzadmiejski@chodziez.pl

 

Gmina Wiejska Chodzież
64-800 Chodzież
ul. Notecka 28
tel. 0 67 282 16 08
sekretariat@gminachodziez.pl
www.gminachodziez.pl

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?page_id=70