Nabór

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?page_id=180

Nabór 2011

Tekst ogłoszenia o naborze wniosków w 2011 roku znajduje się tu: Ogłoszenie o naborze Każdy składający wniosek, zobowiązany jest do złożenia wniosku w dwóch egzemplarzach. Zestawy plików niezbędnych do ubiegania się o dotację: Male projekty Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Odnowa i rozwój wsi Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Pokaż strony »

Nabór 2012

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYBORU OPERACJI PRZEZ STOWARZYSZENIE „Dolina Noteci” – Małe projekty 1. Wniosek do pobrania – Pobierz 2. Instrukcja do wniosku – Pobierz 3. Załączniki wskazane we Wniosku w pkt VIII. Informacja o załącznikach. 4. Załącznik nr 2 LSR – Karty oceny zgodności operacji z LSR – Pobierz Karty oceny operacji według lokalnych …

Pokaż strony »

Nabory archiwalne

Pokaż strony »