↑ Powrót do Nabory archiwalne

Wydrukuj to Strona

Nabór PG 2017

Lokalna Strategia Rozwoju 2014 – 2020

  • Formularz oceny własnej – promocja turystyczna -(pdf)  – otwórz
  • Formularz oceny własnej – promocja turystyczna – (docx) – otwórz
  • Formularz oceny własnej – infrastruktura – (docx) – otwórz
  • Formularz oceny własnej – infrastruktura – (pdf) – otwórz

 
Opis kryteriów wyboru grantobiorców i zasady przyznawania punktów

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?page_id=6488