maj 24 2022

VII edycja ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

Rozpoczął się nabór do VII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” skierowanego do  Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń.

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.bitwaregionow.pl Na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2022 r. 

Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru, chęci promocji polskiej żywności oraz szerzenia patriotyzmu konsumenckiego.

W tym roku konkurs będzie przebiegać w trzech etapach. Zaplanowaliśmy łącznie 257 wydarzeń, w tym 240 powiatowych, 16 wojewódzkich i 1 ogólnopolski finał ogólnopolski. W trakcie wszystkich wydarzeń KGW zaprezentują zgłoszone potrawy regionalne, a jurorzy będą je oceniać według kryteriów wskazanych w regulaminie. W tym roku konkurs będzie przebiegać w trzech etapach. Zaplanowaliśmy łącznie 257 wydarzeń, w tym 240 powiatowych, 16 wojewódzkich i finał ogólnopolski. W trakcie wszystkich wydarzeń KGW zaprezentują zgłoszone potrawy regionalne, a jurorzy będą je oceniać według kryteriów wskazanych w regulaminie.

Etap I –  wszystkie KGW, które prawidłowo prześlą zgłoszenie online, wezmą udział w powiatowych Piknikach z PRODUKTEM POLSKIM.

Etap II – 10 KGW, które zdobędą najwyższą liczbę punktów w danym województwie, zostaną zaproszone do udziału w półfinałach wojewódzkich.

Etap III – 16 KGW, po 1 z każdego województwa, które zdobędą 1. miejsce w II etapie konkursu, zakwalifikują się do finału ogólnopolskiego .

Każda edycja „Bitwy Regionów” skupia setki Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń. W tym roku także liczymy na wysoką frekwencję.

Pierwsze wydarzenia zaplanowane są już 4 czerwca 2022!

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Kinga Konicka 573 332 462

Adrian Ratajczyk 608 527 426

 

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=10089

maj 24 2022

Konsultacje społeczne indywidualne w Biurze LGD

Przez cały czas w biurze LGD odbywają się konsultacje indywidulane w ramach prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju pod hasłem “Przyszłość w naszych rękach”.

19.05.2022 r. ze swoim pomysłem przyszła Pani Joanna z firmy Papiernia, a 24.05.2022 r. Panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do złożenia kart projektowych.

 

 

 

 

 

 

 

Karta projektu -2021-2027 – zapraszamy do wypełnienia

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=10081

maj 20 2022

Spotkanie Grupy Roboczej ds. LSR

W dniu 20.05.2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia “Dolina Noteci” odbyło się I spotkanie Grupy Roboczej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 nt. “Diagnoza obszaru i Analiza SWOT”.

Jest to kolejny etap budowania LSR z zastosowaniem partycypacyjnego podejścia z udziałem lokalnej społeczności.

Omawiane były poszczególne działy Analizy SWOT, członkowie grupy wyrażali swoje opinie oraz dyskutowano o potrzebach  na obszarze LGD. W związku z tym, iż członkami Grupy Roboczej są reprezentanci różnych grup społecznych, ze wszystkich sektorów, posiadający wiedzę i doświadczenie w różnych dziedzinach wskazane zostały zróżnicowane problemy i potrzeby oraz potencjał obszaru.

Wszystkie pozyskane informacje pozwolą nam w jak najlepszy sposób stworzyć  Lokalną Strategię Rozwoju dopasowaną do potrzeb lokalnej społeczności.

Dziękujemy wszystkim za przybycie.

 

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=10045

maj 18 2022

Spotkanie fokusowe – Publiczne Jednostki Oświatowe

W dniu dzisiejszym w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się spotkanie fokusowe przedstawicieli Publicznych Jednostek Oświatowych nt. “Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej i szkolnej” w ramach prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2021-2027.

Spotkanie prowadziła Dyrektor Biura LGD Pani Dominika Koczorowska. Przedstawiła możliwości pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie 2021-2027.

Dziękujemy wszystkim za przybycie.

 

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=10037

maj 17 2022

Spotkanie Grupy Roboczej ds. LSR

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=10031

Starsze posty «

logo