Lut 21 2020

Konferencja – kampania informacyjna dotycząca zrealizowanych projektów przez beneficjentów pomocy

Dnia 20.02.020 r. w Restauracji Platinum w Budzyniu Stowarzyszenie “Dolina Noteci” zorganizowało w ramach Planu Komunikacji konferencję dotyczącą zrealizowanych projektów przez beneficjentów pomocy. Podczas konferencji kilkoro Beneficjentów, którzy otrzymali dotacje na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej przedstawiło swoje firmy w formie krótkich prezentacji. Uczestnicy poznali firmę SPINA Pana Jakub Wójcika, Studio Podrys Pani Magdaleny Świerczyńskiej, Zdrowe Włosy Ekologiczny Salon Fryzjerski Pani Marleny Gehrke, RehaSpa mobil Praktyka Fizjoterapeutyczna Pani Agnieszki Ciążyńskiej, firmę szkoleniową Pana Jarosława Łukaszewskiego oraz Stajnię Woźniczka Pani Rozalii Woźniczki.  Na koniec wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć przyniesione przez przedsiębiorców materiały i porozmawiać z każdym z beneficjentów. Forma spotkania bardzo się wszystkim spodobała, każdy mógł zasięgnąć wszelkich informacji o zaprezentowanych firmach.

Dziękujemy wszystkim za przybycie.

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=8150

Lut 21 2020

Warsztat Refleksyjny

Dnia 20.02.2020 r. w Restauracji Platinum w Budzyniu odbył się Warsztat Refleksyjny, na którym została umówiona Lokalna Strategia Rozwoju pod kątem realizacji celów ogólnych i szczegółowych, przedsięwzięć, a w szczególności zrealizowanych wskaźników produktu. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie i merytoryczne spotkanie.

 

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=8146

Lut 21 2020

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Dolina Noteci”

W dniu 20.02.2020 r. w Restauracji Platinum odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Dolina Noteci” za rok 2019. Zebranie poprowadził Prezes Pan Jacek Gursz.

Księgowa stowarzyszenia Pani Karolina Kaczmarek-Kanke przedstawiła sytuację finansową stowarzyszenia, omawiając bilans i rachunek zysków i strat.  Przewodniczący Rady LGD Pan Eugeniusz Kucner odczytał Sprawozdanie Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Pan Aleksander Wit odczytał Sprawozdanie Komisji, a Prezes stowarzyszenia odczytał Sprawozdanie Zarządu.

Podczas zebrania przyjęto sprawozdania Zarządu, Rady Organizacyjnej i Komisji Rewizyjnej oraz wybrano nowego Członka Rady Organizacyjnej w osobie Pani Sylwii Głowackiej  po rezygnacji z tej funkcji Pana Andrzeja Zawisły.

W wolnych głosach Pan Jacek Gursz  zaprosił obecnych przedsiębiorców i przedstawicieli stowarzyszeń do udziału w 25. Chodzieskich Targach Gospodarczych, które odbędą się 31 maja 2020 r.

Dziękujemy wszystkim za przybycie.

 

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=8138

Lut 18 2020

PIFE PIŁA bezpłatne spotkanie informacyjne PIENIĄDZE NA WŁASNY BIZNES 26.02.2020 r.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Rozpoczęcie działalności – co, gdzie, kiedy w 2020 r. 

Termin: 26.02.2020 r. w godzinach od 10:00-12:00


Miejsce spotkania:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
sala szkoleniowa

Celem spotkania jest przybliżenie informacji o wsparciu na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach spotkania szczegółowo zostaną opisane Programy, w ramach których w 2020 r. jest możliwość pozyskania wsparcia na otwarcie własnej działalności.

Spotkanie skierowane jest do każdego, kto chciałby dowiedzieć się lub pogłębić swoją wiedzę w zakresie funduszy europejskich w roku 2020 na otwarcie własnej działalności. Grupa docelowa spotkania to osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, osoby zainteresowane, itp. itd.

Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 24.02.2020 r.
do godziny 12:00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 24.02.2020 r. do godziny 15:00.

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=8132

Lut 14 2020

Kolejna sesja zjazdowa Pedagogicznego Uniwersytetu Drugiego Wieku.

Dnia 13.02.2020 r. przedstawicielki  Dolina Noteci brały udział w wykładzie prof. Jacka Pyżalskiego w pilskim Instytucie UAM, poświęcony mądremu i odpowiedzialnemu wspieraniu aktywności młodych ludzi w Internecie. Dowiedziały się jak wspierać młodzież, by ograniczyć czas ich biernego uczestnictwa w Internecie, na rzecz wykorzystania go w celu ich osobistego rozwoju.

Czy z Internetu można czerpać coś dobrego i cennego?
Czy to możliwe, że Internet jest dla młodzieży narzędziem realizacji ich naturalnych, rozwojowych potrzeb?
Czy rzeczywiście młodzież potrzebuje pomocy dorosłych do kreatywnej obsługi nowych technologii?

foto1foto2foto4foto3

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=8125

Starsze posty «

logo