kw. 14 2023

Newsletter

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=11057

gru 01 2023

Konferencja w Hermanowie

W dniach 29-30 listopada br. w Hermanowie odbyło się spotkanie członków Związku Stowarzyszeń “Wielkopolska Sieć LGD”, w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich lokalnych grup działania z województwa wielkopolskiego. Stowarzyszenie “Dolina Noteci” reprezentowała Dyrektor Biura Pani Dominika Koczorowska.

Spotkanie otworzyła Prezes Wielkopolskiej Sieci LGD, Małgorzata Blok, która powitała zaproszonych gości, przedstawicieli Zarządów Lokalnych Grup Działania oraz pracowników biur. Wśród zaproszonych gości byli: Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Pani Izabela Mroczek – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, którzy podsumowali konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zakończony w pierwszej połowie roku. Przedstawiciele Samorządu Województwa opowiedzieli także o planach związanych z wdrażaniem nowej perspektywy finansowej. Kolejnym punktem programu było wystąpienie Pani Aldony Jankowskiej – Kierownika Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Pani kierownik przedstawiła ofertę WORD i działania w roku 2023 oraz opowiedziała o możliwości współpracy z Lokalnymi Grupami Działania. Następnie Pan Przemysław Piechocki – Prezes Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zaprezentował działania i ofertę Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej dotyczą wsparcia w zakresie tworzenia spółdzielni, pomocy instytucjonalnej i finansowej. Ostatnim prelegentem był Pan Mecenas Michał Gniatkowski, który omówił teoretyczne oraz praktyczne aspekty archiwizacji dokumentów w organizacjach pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem Lokalnych Grup Działania. Następnego dnia członkowie Związku Stowarzyszeń Wielkopolska Sieć LGD w obecności Pana Piotra Basińskiego z PLOT – Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna podsumowali udział w targach turystycznych Tour Salon 2023 oraz dyskutowali o trendach i kierunkach rozwoju turystyki wiejskich w województwie wielkopolskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=11606

lis 30 2023

KONKURS dla innowacyjnych rolniczek

 

Zachęcamy do udziału w IV edycji KONKURSU pn. “Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce”. Inicjatorem Konkursu jest Rada ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR (Krajowa Rada Izb Rolniczych).

Celem konkursu jest promocja ważnej roli, jaką kobiety odgrywają na obszarach wiejskich i identyfikacja innowacyjnych działań przez nie podejmowanych w gospodarstwach rolnych.
Konkurs skierowany jest do kobiet rolniczek i odbywa się raz na dwa lata, począwszy od 2017 roku.
Do Konkursu mogą zgłaszać się pełnoletnie kandydatki prowadzące lub współprowadzące gospodarstwo rolne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać według położenia gospodarstwa, poprzez przesłanie od 30 listopada 2023 roku do dnia 15 lutego 2024 roku

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=11599

lis 30 2023

Szkolenie z social media

W dniu 30.11.2023 r. pracownik Biura LGD wziął udział w szkoleniu on-line na temat funkcjonalnego prowadzenia social media oraz wykorzystania sztucznej inteligencji.

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=11595

lis 28 2023

PIFEW – Wsparcie zwrotne przedsiębiorców z terenu woj. wielkopolskiego 06.12.2023 – WARP

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w organizowanym webinarium Wsparcie zwrotne przedsiębiorców z terenu woj. wielkopolskiego, które odbędzie się 06.12.2023 (środa) w godzinach 11:00-11:45 na platformie online Zoom.

Celem webinarium będzie wskazanie możliwości pozyskania środków w postaci pożyczki unijnej na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych/rozwojowych firmy a także celów inwestycji ekoenergetycznych. Dodatkowo zostanie omówiony „Panel Klienta” – system poprzez, który składana jest dokumentacja aplikacyjna.

Webinarium skierowane jest do wszystkich zainteresowanych osób zarówno osób fizycznych oraz przedsiębiorców z sektora mikro, małe, średnie firmy z terenu woj. wielkopolskiego.

Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 04.12.2023 do godz. 12:00. Formularz znajduje się poniżej pod wskazanym linkiem: https://warp.org.pl/wydarzenie/wsparcie-zwrotne-przedsiebiorcow-z-terenu-woj-wielkopolskiego/

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=11564

lis 28 2023

Konferencja “PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ”

W dniu 28.11.2023 r. Dyrektor Biura LGD bierze udział w konferencji “PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ”, która odbywa się w Poznaniu w Collegium IuridIcum Novum UAM.

Organizatorami konferencji są: Wielkopolska Grupa Prawnicza Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy Sp.k.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wydział Prawa i Administracji UAM.

Podczas spotkania omawiane są trzy bloki tematyczne:

1. Założenia prawne i praktyczne nowej perspektywy finansowej: problemy konstytucyjne stosowania regulacji prawnych w obszarze wsparcia beneficjentów środkami z budżetu unijnego, zmiany w udzielaniu zamówień w projektach w nowej perspektywie finansowej 2021-2027, zmiany w udzielaniu zamówień w projektach w nowej perspektywie finansowej 2021-2027, środki unijne na wsparcie inwestycji technologicznych w przedsiębiorstwach – praktyczne aspekty (nabory, terminy, warunki finansowe).

2. Możliwości pozyskania dofinansowania w ramach perspektywy 2021-2027: oferta i nabory Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Słowa klucze w Ścieżce Smart: innowacje, zazielenienie, dostępność, badania i rozwój, co nowego czeka beneficjentów w ramach nowej perspektywy finansowej, preferencyjna oferta finansowa dla przedsiębiorstw i podmiotów publicznych, instrumenty Finansowe UE dla przedsiębiorców – aktualna oferta i rekomendacje praktyczne.

3. Korekty finansowe oraz realizacja umowy w projekcie: realizacja umów w ramach zasady konkurencyjności według Wytycznych dotyczących kwalifikowalności 2021-2027 – klauzule rewizyjne i zmiany umowy, realizacja umów w ramach zasady konkurencyjności według Wytycznych  dotyczących kwalifikowalności 2021-2027 – klauzule rewizyjne i zmiany umowy, dobre praktyki przy realizacji projektów finansowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, jak uniknąć nałożenia korekty finansowej? Najczęstsze błędy popełniane przez beneficjentów w postępowaniach dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

 

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=11557

Starsze posty «

logo