Lip 31 2019

Informacja o zakończeniu realizacji operacji w ramach konkursu 3/2019 dla Partnerów KSOW

45

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=7672

Lip 26 2019

Konkurs w Lokalnej Grupie Działania “Dolina Raby”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” ogłasza VII konkurs im. Stanisława Czernieckiego na najlepszą publikację o lokalnych i regionalnych kulinariach w 2019 r. w którym nagrodą jest puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacje należy nadsyłać na adres stowarzyszenia do 30 sierpnia 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 września 2019 r. podczas IX Festiwalu Rosołu w Rozdzielu. Do konkursu zapraszamy autorów i wydawców publikacji kulinarnych w tym przede wszystkim lokalne grupy działania z całego kraju.

foto3

foto4

 

foto5

foto1foto2

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=7662

Lip 23 2019

Badanie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Stowarzyszeniu “Dolina Noteci”

W dniu 23.07.2019 r. w siedzibie LGD odbyło się spotkanie w ramach badania ewaluacyjnego na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadzanego przez firmę EGO. Celem badania była ocena jakości i efektywności funkcjonowania Lokalnych Grup Działania oraz identyfikacja różnych modeli funkcjonowania LGD i realizacji LSR. W ramach spotkania zostały sformułowane propozycje mające na celu usprawnienie działalności LGD w kolejnym okresie programowania oraz wskazanie rekomendacji dla podejścia Leader po 2020 roku, uwzględniające propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej.

Rozmowy przeprowadzane były z pracownikami biura LGD, Członkami Zarządu i Rady Organizacyjnej, Członkami stowarzyszenia oraz z Beneficjentami.

2
35

6

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=7645

Lip 12 2019

Wynik naboru 5/2019/G

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=7637

Lip 10 2019

Posiedzenie Rady Organizacyjnej LGD Stowarzyszenia Dolina Noteci

Dnia 06.07.2019 r w siedzibie Stowarzyszenia “Dolina Noteci” odbyło się posiedzenie Rady Organizacyjnej w sprawie oceny wniosków złożonych w naborze  5/2019/G w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych w zakresie tematycznym: Wzmocnienie kapitału społecznego.

Przed posiedzeniem odbyło się szkolenie nt. “Zasady przyznawania pomocy”.

 

foto1foto3

foto4

 

 

 

foto2

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=7630

Starsze posty «

logo