sie 02 2022

Spotkanie Grupy Roboczej ds. LSR – 02.08.2022 r.

W dniu 02.08.2022 r. w siedzibie LGD Stowarzyszenia “Dolina Noteci” odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 nt. : Monitoring i ewaluacja elementów Strategii i funkcjonowania LGD”. Zostały omówione zakresy badań, metody badawcze, czas przeprowadzania pomiarów oraz jakie elementy podlegają ocenie.

Wszystkie pozyskane informacje pozwolą nam w jak najlepszy sposób stworzyć  Lokalną Strategię Rozwoju dopasowaną do potrzeb lokalnej społeczności.

Dziękujemy wszystkim za przybycie.

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=10311

sie 01 2022

Spotkanie Grupy Roboczej ds. LSR – 02.08.2022

Przypominamy, że w dniu 02.08.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia “Dolina Noteci”  odbędzie się III spotkanie Grupy Roboczej ds. LSR nt. “Monitoring i ewaluacja elementów Strategii i funkcjonowania LGD”.

Serdecznie zapraszamy 🙂

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=10307

lip 22 2022

Konkurs dotacyjny Bezpieczna Żywność 2022.

Federacja Polskich Banków Żywności zaprasza do udziału w konkursie dotacyjnym!
Konkurs “Bezpieczna Żywność 2022” to możliwość na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa żywności przekazywanej przez organizacje pozarządowe osobom potrzebującym.

Organizatorem konkursu jest Federacja Polskich Banków Żywności. Partnerami Wspierającymi konkurs są firmy Auchan Retail PolskaGrupa AMICA, Cellnex Foundation oraz McCormick Polska S.A. Konkurs odbywa się w ramach projektu “Pola Aktywności“, który realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Wnioski o udzielanie dotacji w Konkursie Grantowym należy przesyłać w terminie do 1 sierpnia 2022 roku w Generatorze na stronie internetowej: www.konkurs.polaaktywnosci.pl. Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane. Potwierdzeniem złożenia Wniosku jest widoczny w Generatorze Wniosków status Wniosku pn. „złożony”.

Skierowany jest on do organizacji pozarządowych pomagających żywnością, a w szczególności żywością uratowaną przed zmarnowaniem, czyli pochodzącą z nadwyżek żywności od producentów i ze sklepów.
Ponieważ naszą intencją jest, aby jak najwięcej organizacji miało szansę na poprawę warunków do ratowania i przechowywania żywności zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie wiedzy wśród Państwa organizacji pozarządowych o naszym konkursie.
O granty w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się następujące rodzaje organizacji pozarządowych:  
 • stowarzyszenia zwykłe;
 • stowarzyszenia rejestrowe;
 • związki stowarzyszeń;
 • fundacje;
 • koła gospodyń wiejskich.
W konkursie można otrzymać sprzęt AGD:
 • lodówko-zamrażarkę,
 • lodówkę pod blatową,
 • mikrofalówkę.
lub dotację do 2 500zł na zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo żywności i usprawniającego zgodnego z katalogiem określonym w regulaminie. 
 
Termin realizacji poszczególnych etapów Konkursu Grantowego:
 • 01.08.2022 – termin składania wniosków
 • 10.08.2022 – ogłoszenie wyników konkursu
 • 19.08.2022 – termin dostarczenia przez organizację podpisanej umowy do Federacji
 • 28.10.2022 – termin złożenia przez organizację sprawozdania z wykorzystania wsparcia

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=10296

lip 19 2022

Spotkanie Grupy Roboczej

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=10298

lip 12 2022

XV Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych w Budzyniu

Dnia 10.07.2022 r.  odbyła się XV Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych w Budzyniu, podczas których kilkudziesięciu hodowców wystawiło swoje konie. Byliśmy współorganizatorami imprezy i zapewniliśmy atrakcję dla najmłodszych w formie dmuchanego zamku. W trakcie wydarzenia prowadziliśmy konsultacje społeczne w ramach prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2021-2027.

Przybyłych gości przywitał burmistrz Marcin Sokołowski oraz starosta chodzieski Mirosław Juraszek. Obecni byli również włodarze i przedstawiciele pozostałych gmin powiatu chodzieskiego.

Wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i pomimo niesprzyjającej pogody odwiedziło ją ok. 800 osób.

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=10269

Starsze posty «

logo