kw. 05 2024

Biuletyn KSOW + kwiecień 2024 r

Kwietniowe wydanie biuletynu KSOW+ z zakresu rolnictwa i innowacji już dostępne❗
W bieżącym wydaniu m.in. następujące informacje:
☑️ Ankieta KE w sprawie uproszczeń WPR.
☑️ Historia rozwoju gospodarstwa demonstracyjnego”Sopki Stopki”.
☑️ Wymiana wiedzy między grupami
operacyjnymi – wizyty sieciujące dla grup operacyjnych.
☑️ Przekształć innowacyjny pomysł w opłacalny biznes – program EIT Jumpstarter.
☑️Nowy sposób rozliczeń finansowych w projektach Horyzont Europa i Euratom.
☑️ KONKURS! Postęp biologiczny w produkcji roślinnej.
☑️ Utworzono Klaster Ogrodnictwo Przyszłości.
☑️ Kobiece oblicze rolnictwa – broszura.
☑️ Inspirujące pomysły – Betamasło o właściwościach prozdrowotnych.
☑️ Aktualne wydarzenia i finansowanie.
📘 Pełną treść biuletynu znajdziesz tutaj:
Chcesz otrzymywać newsletter regularnie? Dołącz do grona naszych subskrybentów! Tutaj:

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=12087

mar 28 2024

Życzenia Wielkanocne

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=12075

mar 22 2024

Walne Zebranie Członków 21.03.2024 r.

21.03.2024 r. w Centrum Aktywności Seniora w Chodzieży odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Dolina Noteci”. Sprawozdanie Zarządu przedstawił Sekretarz Pan Roman Trzebny, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej omówił Przewodniczący Pan Aleksander Witt, a sprawozdanie Rady Organizacyjnej przedstawiła Przewodnicząca Pani Kamila Szejner.

Oprócz sprawozdań organów Stowarzyszenia za rok 2023 przyjmowane były projekty: Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR, Procedury wyboru i oceny grantobiorców oraz Procedury ustalania kryteriów wyboru operacji, a także zmiany w Statucie Stowarzyszenia.

Dziękujemy wszystkim za przybycie.

 

 

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=12102

mar 20 2024

Konkurs “Sposób na sukces”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXIV edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Do tegorocznej edycji konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2022 r. do 29 lutego 2024 r.

Regulamin konkursu oraz dokumenty do pobrania dostępne są pod adresem: https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 25 kwietnia 2024 r. bezpośrednio do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, na adres: ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, z dopiskiem: Konkurs „Sposób na sukces” lub do wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego właściwego dla miejsca realizowanego przedsięwzięcia.

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=12068

mar 19 2024

Szkolenie EFS+ 18.03.2024 r.

W dniu 18.03.2024 r. pracownicy Biura LGD wzięli udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawicieli EFS+ przed naborem wniosków na zarządzanie LSR.

 

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=12092

Starsze posty «

» Nowsze posty

logo