Lis 17 2017

PIFE PIŁA bezpłatne spotkanie nt. polityk horyzontalnych w działaniach i projektach dofinansowanych z Unii Europejskiej

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne organizowane przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile pt. „Fundusze Europejskie bez barier, czyli zasada równości szans w projektach dofinansowanych z Unii Europejskiej”, które odbędzie się 29.11.2017 roku w godz. 09:00-11:00.

Miejsce spotkania:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile

ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła

sala szkoleniowa nr 1 (parter)

Cel spotkania:

Celem spotkania jest przedstawienie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz standard minimum równości szans kobiet i mężczyzn w projektach EFS.  

Do kogo kierowane jest spotkanie:

Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą uzupełnić informacje w przedmiotowym zagadnieniu.

Uwaga!

Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 27.11.2017 r.

do godziny 12:00.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 27.11.2017 r. do godziny 15:00.

Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej:

http://warp.org.pl/fundusze-europejskie-bez-barier-powinienes-wiedziec/

Permalink do tego artykułu: http://dolinanoteci.com.pl/?p=6042

Lis 15 2017

Spotykanie konsultacyjno – szkoleniowe – poddziałanie 19.2

W dniu 3 listopada w Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciel naszego stowarzyszenia wziął udział w spotkaniu konsultacyjno-szkoleniowym dotyczącym poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Omówione zostały zmiany przepisów dotyczących wdrażania LSR, najczęściej popełniane błędy we wnioskach o przyznanie pomocy w projektach grantowych, najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców przy wyborze wykonawców oraz zasady rozliczania operacji w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej.

szkolenie poznań 2 szkolenie poznań 3szkolenie poznań

Permalink do tego artykułu: http://dolinanoteci.com.pl/?p=6029

Lis 13 2017

PIFE PIŁA bezpłatne szkolenia nt. sporządzania wniosku na rozpoczęcie działalności gospodarczej_23.11.2017

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie organizowane wspólnie przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile wraz z Inwest Park Sp. z o.o. pt. „Szkolenie w zakresie przygotowania wniosku o wsparcie inwestycyjne na założenie działalności gospodarczej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”, które odbędzie się 23.11.2017 roku w godz. 09:00-14:00.

Przesyłamy również program i formularz zgłoszeniowy.

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad sporządzania wniosków aplikacyjnych w zakresie wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowanych w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas szkolenie uczestnicy zdobędą doświadczenie w zakresie przygotowania wniosku.

Zajęcia prowadzone będą metodą wykładu, dyskusji oraz ćwiczeń warsztatowych.

Do kogo kierowane jest szkolenie:

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów którzy chcą rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Szkolenie skierowane jest głównie do osób, które chcą pozyskać wsparcie dystrybuowane przez Powiatowe Urzędy Pracy dla osób do 30 r.ż. w zakresie działań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz dla osób powyżej 30 r.ż. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w w/w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Miejsce szkolenia:

Inwest Park Sp. z o.o. w Pile

ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła

sala beżowa

Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej:

http://warp.org.pl/przygotowanie-wniosku-o-wsparcie-rozpoczecie-dzialalnosci/

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego do dnia 21.11.2017 do godz. 12:00 i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl

Potwierdzenie udziału zostanie przesłane w dniu 21.11.2017 do godz. 15.00.

Permalink do tego artykułu: http://dolinanoteci.com.pl/?p=6025

Lis 07 2017

Pani Angelika – Pizzeria u Florka – kolejna nasza Beneficjentka

Z wielką przyjemnością prezentujemy kolejną naszą Beneficjentkę. Pani Angelika otworzyła pizzerię, w której oprócz pysznej pizzy można również zjeść różne fast foody, zupy oraz dania obiadowe. W karcie jest wiele ciekawych pozycji, a więc każdy znajdzie dla siebie coś dobrego. Pizzeria oferuje również dowóz zamówień pod podany adres. W imieniu Pani Angeliki serdecznie zapraszamy. Pizzeria znajduje się w Budzyniu przy ul. Dworcowej 17a

 

pizzeria florek 2 pizzeria florek 3pizzeria florekpizzeria florek 4

Permalink do tego artykułu: http://dolinanoteci.com.pl/?p=6016

Lis 07 2017

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” – konkurs „Drzewa dla bioróżnorodności, Drzewa dla Klimatu”

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Drzewa dla bioróżnorodności, Drzewa dla Klimatu”- wykonanie modelowych, edukacyjnych śródpolnych stref zadrzewień, wspierających zachowanie bioróżnorodności i łagodzących zmiany klimatyczne na terenie województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Konkurs ma na celu propagowanie ciekawych inicjatyw podejmowanych przez społeczności lokalne na rzecz ochrony klimatu i bioróżnorodności.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W konkursie mogą przedstawić swoje projekty grupy nieformalne, organizacje, rady sołeckie, samorządy gminne w imieniu mieszkańców z terenu województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

W terminie do 14 listopada 2017 r. należy przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza konkursowego wraz z załącznikami (4 zdjęcia terenu, na którym zostanie wykonane nasadzenie, zgoda podmiotu dysponującego terenem) mailem na adres epanczak@zielonaakcja.pl oraz listownie na adres Fundacji: Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” Al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica.

 

Permalink do tego artykułu: http://dolinanoteci.com.pl/?p=6014

Starsze posty «