Mar 21 2018

Ogłoszenie o naborze

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Noteci” z siedzibą w Chodzieży przy ulicy Sienkiewicza 2 ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w terminie od 04.04.2018 r. do 17.04.2018 r. na przedsięwzięcia z zakresów:
– Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (ogłoszenie nr 5/2018)
– Podejmowanie działalności gospodarczej (ogłoszenie nr 6/2018)
– Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej (ogłoszenie nr 7/2018)
– W zakresie projektów grantowych (ogłoszenie 4/2018/G)

Informacje szczegółowe wraz z dokumentacją dla ogłoszonych naborów znajdują się stronie internetowej www.dolinanoteci.com.pl – zakładka Nabory 2018 i Nabór PG

Permalink do tego artykułu: http://dolinanoteci.com.pl/?p=6297

Kwi 19 2018

Wstępny termin posiedzenia Rady Organizacyjnej Stowarzyszenia „Dolina Noteci”

Informujemy, że na podstawie § 20 Statutu Stowarzyszenia Dolina Noteci oraz II rozdziału Regulaminu Rady Organizacyjnej  został ustalony wstępny termin posiedzenia Rady Stowarzyszenia na 19 maja 2018 r. w sprawie oceny i wyboru  złożonych w zakończonych naborach wniosków.

Przed posiedzeniem odbędzie się szkolenie z zasad przyznawania pomocy.

Prosimy  Członków Rady o kontakt w celu ustalenia szczegółów.

Permalink do tego artykułu: http://dolinanoteci.com.pl/?p=6371

Kwi 19 2018

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista d.s. LSR – na zastępstwo

Serdecznie zapraszamy do składania aplikacji.

NABÓR NA PRACOWNIKA NA ZASTĘPSTWO

Permalink do tego artykułu: http://dolinanoteci.com.pl/?p=6368

Kwi 19 2018

Zakończenie ogłoszonych naborów

Informujemy, że 17 kwietnia 2018 r.  o godz. 15:00 zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w ogłoszonych naborach w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. 

Nabory cieszyły się dużym zainteresowaniem i wpłynęły w sumie 33 wnioski:

  • nabór 4/2018/G – w zakresie projektów grantowych – 7 wniosków
  • nabór 5/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 2 wnioski
  • nabór 6/2018 – Podejmowanie działalności gospodarczej – 23 wnioski
  • nabór 7/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej-rozwój infrastruktury społeczno – kulturalnej i rekreacyjno – sportowej – 1 wniosek 

Dziękujemy wszystkim Beneficjentom za złożenie wniosków oraz życzymy powodzenia.

Permalink do tego artykułu: http://dolinanoteci.com.pl/?p=6365

Kwi 05 2018

Rozpoczęcie naboru

W dniu wczorajszym rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków w ogłoszonych naborach. Od samego początku jest duże zainteresowanie potencjalnych Beneficjentów. Cieszymy się bardzo i czekamy na kolejne wnioski.

 

29790248_1515266135251461_7351668878881062912_o 30124171_1515266098584798_7560679648409944064_o

Permalink do tego artykułu: http://dolinanoteci.com.pl/?p=6328

Kwi 03 2018

cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięca dla naboru 2018

Cele ogólne, szczegółowe oraz przedsięwizięcia dla projektów grantowych:]

Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej:

Cel ogólny LSR
3. Poprawienie jakości życia i stwarzanie warunków do dalszego harmonijnego rozwoju lokalnej społeczności
Cel(e) szczegółowe LSR
3.1. Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej
Przedsięwzięcia
3.1.1. Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej

—————————————————————————————————————-

Cele ogólne, szczegółowe oraz przedsięwizięcia dla naboru 5/2018:
Cel ogólny LSR
1. Rozszerzenie zrównoważonej działalności społecznej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju tury-styki i ochrony zasobów

Cel(e) szczegółowe LSR
1.1.: Rozwój infrastruktury turystycznej

Przedsięwzięcia
1.1.1. Rozwój obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

—————————————————————————————————————-

Cele ogólne, szczegółowe oraz przedsięwizięcia dla naboru 6/2018:
Cel ogólny LSR
2. Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy

Cel(e) szczegółowe LSR
2.1.: Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości

Przedsięwzięcia
2.1.1. Tworzenie nowych miejsc pracy

—————————————————————————————————————-
Cele ogólne, szczegółowe oraz przedsięwizięcia dla naboru 7/2018:
Cel ogólny LSR
3. Poprawienie jakości życia i stwarzanie warunków do dalszego harmonijnego rozwoju lokalnej społeczności.
Cel(e) szczegółowe LSR
3.1. Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej.
Przedsięwzięcia
3.1.1. Rozwój obiektów infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej.

Permalink do tego artykułu: http://dolinanoteci.com.pl/?p=6325

Starsze posty «