p5
p4
p3
p2
1

Pobierz Statut Stowarzyszenia

Raport z ewaluacji LSR

Księga wizualizacji

Artysta Kazimierz Słodowy

Agroturystyka Szamocin

CHKG

tekst alternatywny

Ogłoszenie o naborze nr 1/2016

Ogłoszenie o naborze: 

Wszystkie dokumenty niezbędne do udzielenia wsparcia, a w szczególności: LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, instrukcja wypełniania wniosku o przyznania pomocy, biznesplan, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, a także kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium są dostępne pod adresem: www.dolinanoteci.com.pl, zakładka „Nabór 1/2016”.

Data publikacji: 26/10/2016

Ostatnia szansa na punkty za doradztwo

Zbliża się termin rozpoczęcia naboru!

CZAS NA BIZNES – CZAS NA ZMIANY

Mobilny Punkt Informacyjny w Starostwie Powiatowym w Chodzieży

Uprzejmie informuję, że Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile, w dniu 8 listopada 2016 r., organizuje Mobilny Punkt Informacyjny w Starostwie Powiatowym w Chodzieży.
Podczas dyżuru zainteresowani Funduszami Europejskimi będą mogli uzyskać informacje m.in. z zakresu: dotacji i pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej, dofinansowania na wsparcie oświaty, kultury, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej oraz działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, w tym termomodernizację i instalacje OZE, a także informacje dotyczące oferty Sieci Punktów Informacyjnych. Ponadto będzie można dowiedzieć się, jakie zasady i procedury będą obowiązywały przy aplikowaniu o środki w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
Miejsce dyżuru:
  • Starostwo Powiatowe w Chodzieży,
  • ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież,
  • w godzinach 8.00.-10.30

Szkolenie podsumowujące – najczęstsze błędy

W dniu 27.10. 2016 r. odbyło się ostatnie szkolenie dotyczące podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Na szkoleniu podsumowano wszystkie poprzednie szkolenia, przypomniano najważniejsze aspekty dotyczące wniosków o pomoc, omówiono kryteria oceny merytorycznej dla każdego działania oraz przeprowadzono analizę zagrożeń i najczęściej popełnianych błędów.

 

Facebook

tekst alternatywny

Statystyki

Teraz on-line: 0
Wizyt dzisiaj: 22
Wszystkich wizyt: 28419

Turystyka Dolina Noteci

tekst alternatywny
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij