Sty 18 2017

Posiedzenie Rady LGD

posiedzenie rady

Permalink do tego artykułu: http://dolinanoteci.com.pl/?p=5190

Sty 17 2017

Posiedzenie Rady Organizacyjnej LGD

14 stycznie w siedzibie Stowarzyszenia „Dolina Noteci” odbyło się posiedzenie Rady Organizacyjnej LGD w sprawie wyboru grantów dla naborów 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G.

 

20170114_103408_001 20170114_103530 20170114_103854_001 20170114_105521

Permalink do tego artykułu: http://dolinanoteci.com.pl/?p=5182

Sty 17 2017

Szkolenie dla Rady LGD

14 stycznia, przed posiedzeniem Rady, odbyło się szkolenie dla organu decyzyjnego LGD z zakresu zasad przyznawania pomocy, kryteriów naboru, zasad rozliczania wniosków oraz monitoringu.

20170114_103650_001

20170114_103701

Permalink do tego artykułu: http://dolinanoteci.com.pl/?p=5176

Sty 10 2017

Zakończenie naboru grantowego

W dniu 09.01.2017 r. zakończyliśmy nabór wniosków w ramach projektów grantowych dla publikacji dotyczących obszaru LGD, organizacji operacji turystycznych oraz budowy lub przebudowy obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Wszystkim serdecznie dziękujemy za złożone dokumenty. Wyniki głosimy w najbliższym możliwym terminie.

 

img_20170105_151759

img_20170105_151750

Permalink do tego artykułu: http://dolinanoteci.com.pl/?p=5169

Sty 04 2017

Jak złożyć wniosek o powierzenie grantu?

Aby usprawnić przyjmowanie wniosku o powierzenie grantu

i uniknąć błędów należy pamiętać:

 

  • wniosek należy złożyć w trzech identycznych egzemplarzach; każdy ma zawierać wszystkie załączniki;
  • do każdego egzemplarza powinna być dołączona płyta CD z wnioskiem zapisanym
    w formacie pdf; każda płyta powinna być podpisana;
  • wniosek wraz z załącznikami powinien być spięty np. w skoroszycie w formie umożliwiającej, w razie konieczności, wyjęcie poszczególnych dokumentów;
  • załączniki powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wskazaną w Sekcji VIII wniosku „Załączniki”;
  • załączniki wielostronne powinny być spięte w jeden dokument tak, aby ilość tych dokumentów odpowiadała ilości załączników zadeklarowanej w sekcji VIII „Załączniki”;
  • wszystkie dokumenty muszą być przedłożone w jakości wydruku/kopii umożliwiającej ich odczytanie;
  • przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, których kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałami.

Permalink do tego artykułu: http://dolinanoteci.com.pl/?p=5166

Starsze posty «