p5
p4
p3
p2
1

Pobierz Statut Stowarzyszenia

Raport z ewaluacji LSR

Księga wizualizacji

Artysta Kazimierz Słodowy

Agroturystyka Szamocin

CHKG

tekst alternatywny

ARiMR wzory wniosków i instrukcje

Stowarzyszenie “Dolina Noteci” informuje, że na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa są już dostępne wzory wniosków i instrukcje dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nimi pod adresem:  http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Szkolenie z biznesplanu

Szkolenie z wypełniania wniosków

Szlakiem turystycznym powiatu chodzieskiego

22 września odbyło się szkolenie pt.: „Szlakiem turystycznym powiatu chodzieskiego”, zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Widoki, przeprowadzone przez Panią Dominikę Koczorowską – Dyrektora biura Doliny Noteci.

4 żywioły

Gratulujemy doskonałej organizacji tak trudnej imprezy.

Dobrofest 2016

17 września odbył się festiwal dobrych serc. Słowami nie sposób tego opisać, więc może chociaż kilka zdjęć

Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie w ujęciu praktycznym

W dniach 19-20 września przedstawiciele biura Doliny Noteci wzięli udział w szkoleniu o temacie „Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie w ujęciu praktycznym”, a na nim:

  • Definicja pożytku publicznego. Pożytek publiczny a Podmioty Ekonomii Społecznej i Jednostki Samorządu Terytorialnego.
  • Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie w ujęciu praktycznym.
  • Oferta realizacji zadania publicznego.
  • Czym jest wolontariat?
  • Definicja, podstawy prawne i rodzaje wolontariatu.
  • Cechy dobrego wolontariusza. Techniki motywujące wolontariuszy.
  • Aspekty prawne wolontariatu.

Szkolenie przeprowadził mgr inż. Bartosz Sokulski

Posiedzenie Komisji Konkursowej

19.09.2016 r. w Urzędzie Miasta Chodzieży odbyły się obrady Komisji Konkursowej w ramach konkursu na najlepsze projekty obywatelskie możliwe do dofinansowania ze środków Lokalnej Grupy Działania „Dolina Noteci”. W skład Komisji weszli: Zbigniew Bielecki – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Chodzieży; Anna Golis – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Chodzieży; Agnieszka Kiedrowska-Pietruszka – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Chodzieży; Dominika Koczorowska – przedstawiciel Stowarzyszenia Dolina Noteci; Paulina Panek – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Chodzieży; Piotr Witkowski – Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży. Pracami Komisji Konkursowej kierował Przewodniczący – Piotr Witkowski – Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży.