Lut 20 2017

Walne Zebranie Członków

Slajd1

Permalink do tego artykułu: http://dolinanoteci.com.pl/?p=5274

Lut 20 2017

Przypomnienie o konieczności dostarczenia interpretacji indywidualnej

Przypominamy grantobiorcom zakończonych naborów na projekty grantowe o konieczności dostarczenia interpretacji indywidualnej dotyczącej kwalifikowalności podatku od towarów i usług najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność, przy czym należy pamiętać, iż czas oczekiwania na odpowiedź z Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie może wynieść do 3 miesięcy.

Wniosek do pobrania tutaj. (wersja edytowalna)

Organ upoważniony przez Ministra Finansów do wydania interpretacji indywidualnej:

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie

ul. Dekana 6

64-100 Leszno

Permalink do tego artykułu: http://dolinanoteci.com.pl/?p=5269

Lut 15 2017

Zaprojektowani na sukces!

Zaprojektowani na sukces!-1Zaprojektowani na sukces!-2

Permalink do tego artykułu: http://dolinanoteci.com.pl/?p=5253

Lut 13 2017

Narzędzie pomocnicze do wypełniania biznesplanu

W związku z licznymi pytaniami w zakresie zasad wypełniania Tabeli 9.3. Zaktualizowana wartość netto biznesplanu dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 ARiMR przekazała informację, że w saldzie bieżącym dla roku N+2 (wiersz 9. Saldo bieżące) uwzględnia się również wartość końcową (wiersz 7. Wartość końcowa, kolumna rok N+2).
Na stronie internetowej ARiMR zostało zamieszczone narzędzie pomocnicze (plik .xlsx) do wypełniania biznesplanu w zakresie tabel finansowych: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, które umożliwi wyliczenia zgodnie z ww. zasadą – ścieżka dostępu do ww. narzędzia:
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_premie_a.xlsx

Dodatkowo, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi lokalizacji pomocniczych Tabel finansowych biznesplanu ARiMR poinformowała, że narzędzia zostały zamieszczone na stronie internetowej ARIMR, zgodnie ze ścieżką dostępu:
– dla operacji realizowanych w poddziałaniu 19.2 (z wyłączeniem „premii”), w przypadku których jest wymagane przedstawienie biznesplanu:
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_inne.xlsx
– dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2:
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_premie_a.xlsx

Permalink do tego artykułu: http://dolinanoteci.com.pl/?p=5240

Sty 23 2017

120 lat chodzieskiej porcelany

Wystawa czasowa: styczeń – maj 2017

wystawa

Permalink do tego artykułu: http://dolinanoteci.com.pl/?p=5207

Starsze posty «