Sty 23 2017

120 lat chodzieskiej porcelany

Wystawa czasowa: styczeń – maj 2017

wystawa

Permalink do tego artykułu: http://dolinanoteci.com.pl/?p=5207

Sty 20 2017

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

PIFE_PIŁA_spotkanie_01.02.2017-1

Permalink do tego artykułu: http://dolinanoteci.com.pl/?p=5204

Sty 20 2017

Wyniki naboru projektów grantowych

Szanowni Państwo!

Rada Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Noteci” dokonała oceny wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Projekty grantowe. Poniżej przedstawiamy dokumenty z posiedzenia.

Protokół z posiedzenia Rady nr I/17

Lista grantów zgodnych z ogłoszeniem naboru nr 1/2017/G

Lista grantów wybranych w ramach naboru nr 1/2017/G

Lista grantów niewybranych w ramach naboru nr 1/2017/G

Protokół z posiedzenia Rady nr II/17

Lista grantów zgodnych z ogłoszeniem naboru nr 2/2017/G

Lista grantów wybranych w ramach naboru nr 2/2017/G

Protokół z posiedzenia Rady nr III/17

Lista grantów zgodnych z ogłoszeniem naboru nr 3/2017/G

Lista grantów wybranych w ramach naboru nr 3/2017/G

Lista grantów niewybranych w ramach naboru nr 3/2017/G

 

Grantobiorca ma prawo do wniesienia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisemnej informacji o wyniku naboru. Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie/odwołanie od rozstrzygnięcia Rady.

Ponadto informujemy, że lista operacji wybranych do finansowania może ulec zmianie w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej grantobiorców, którzy wnieśli protest. W takim przypadku operacje znajdujące się na liście operacji wybranych do finansowania mogę zostać przeniesione na rezerwową listę operacji.

 

Permalink do tego artykułu: http://dolinanoteci.com.pl/?p=5194

Sty 18 2017

Posiedzenie Rady LGD

posiedzenie rady

Permalink do tego artykułu: http://dolinanoteci.com.pl/?p=5190

Sty 17 2017

Posiedzenie Rady Organizacyjnej LGD

14 stycznia w siedzibie Stowarzyszenia „Dolina Noteci” odbyło się posiedzenie Rady Organizacyjnej LGD w sprawie wyboru grantów dla naborów 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G.

 

20170114_103408_001 20170114_103530 20170114_103854_001 20170114_105521

Permalink do tego artykułu: http://dolinanoteci.com.pl/?p=5182

Starsze posty «