Wydrukuj to Strona

LSR 2021-2027 – Wsparcie przygotowawcze

22.05.2023 r. – Konsultacje – rozdział 1-10 (pełen dokument)

Informujemy, iż w Biurze LGD jest możliwość konsultowania Nowej LSR opracowanej na postawie konsultacji, ankiet, fiszek projektowych, warsztatów, konsultacji indywidualnych oraz innych metod partycypacyjnych.

W dniu 29.05.2023 r. podczas Walnego Zebrania Członków zostanie podjęta uchwała zatwierdzająca Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027 wraz z Planem Komunikacji.

W związku z powyższym ostatnim dniem zgłaszania korekt jest “Dzień otwarty w Biurze LGD” w dniu  26.05.2023 r. do godz. 15:00.

Konkurs o wybór LSR trwa do 07.06.2023 r. i to jest ostateczny termin złożenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim.

19.05.2023 r. –  Konsultacje Plan Komunikacji

Informujemy, iż jest możliwość konsultowania w Biurze LGD załącznika do LSR –  Plan Komunikacji na lata 2023-2027.

16.05.2023 r.  –  Konsultacje rozdział 1-6

W związku z trwającymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023- 2027 informujemy Państwa, iż jest możliwość konsultowania w Biurze LGD sześciu rozdziałów Nowej LSR opracowanych na postawie konsultacji, ankiet, fiszek projektowych, warsztatów, konsultacji indywidualnych oraz innych metod partycypacyjnych.

05.05.2023 r. – Konsultacje rozdział 1-3

W związku z pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027, która zostanie złożona w Konkursie o wybór LSR, informujemy mieszkańców obszaru LGD o możliwości zapoznania się w Biurze LGD z pierwszymi trzema rozdziałami strategii i wniesieniu ewentualnych uwag do dokumentu.

Podkreślamy, iż rozdziały są w fazie zmian i będą dostosowywane do wprowadzanych korekt w dokumentacji konkursowej.

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?page_id=9895