Wydrukuj to Strona

Działaj lokalnie

Informacje o programie

W grudniu 2023 roku Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Noteci”  zostało włączone do rodziny programu Działaj Lokalnie.

Przy współpracy z Stowarzyszeniem Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce będziemy realizować program „Działaj Lokalnie” finansowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Jako Afiliowany Ośrodek Działaj Lokalnie będziemy przeprowadzać nabory na dofinansowania projektów społecznych realizowanych na obszarze:Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz Gmin: Chodzież, Szamocin i Budzyń.

 

Kilka słów o programie…

Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP).

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL) to organizacje, które prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich pośrednictwem rozdzielane są środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. Ośrodki Działaj Lokalnie zajmują się także działalnością szkoleniową, doradztwem i wspierają wolontariat. AFRP nadzoruje przebieg tych konkursów. Na podstawie zasad przygotowanych przez PAFW Akademia opracowuje wzory dokumentów, prowadzi szkolenia, konsultacje i doradza ODL, sieciuje je i promuje program „Działaj Lokalnie”.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich planujących prowadzić działania społeczne!

 

Więcej informacji już wkrótce.

 

 

 

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?page_id=11739