«

»

Paź 04 2019

Wydrukuj to Wpis

Strategia Wielkopolska 2030 – konsultacje społeczne.

W dniu 04.10.2019 r. Dyrektor Biura LGD Pani Dominika Koczorowska wzięła udział w konsultacjach społecznych Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku – Strategia Wielkopolska 2030 organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Strategia będzie przedstawiała główne wyzwania stojące przed regionem, ale także wskazywała cele, działania oraz narzędzia ich realizacji. Dokument posłuży do przygotowania regionu m.in. do kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

fot7

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=7794