«

»

Lip 23 2019

Wydrukuj to Wpis

Badanie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Stowarzyszeniu “Dolina Noteci”

W dniu 23.07.2019 r. w siedzibie LGD odbyło się spotkanie w ramach badania ewaluacyjnego na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadzanego przez firmę EGO. Celem badania była ocena jakości i efektywności funkcjonowania Lokalnych Grup Działania oraz identyfikacja różnych modeli funkcjonowania LGD i realizacji LSR. W ramach spotkania zostały sformułowane propozycje mające na celu usprawnienie działalności LGD w kolejnym okresie programowania oraz wskazanie rekomendacji dla podejścia Leader po 2020 roku, uwzględniające propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej.

Rozmowy przeprowadzane były z pracownikami biura LGD, Członkami Zarządu i Rady Organizacyjnej, Członkami stowarzyszenia oraz z Beneficjentami.

2
35

6

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=7645