«

»

Lip 10 2019

Wydrukuj to Wpis

Posiedzenie Rady Organizacyjnej LGD Stowarzyszenia Dolina Noteci

Dnia 06.07.2019 r w siedzibie Stowarzyszenia “Dolina Noteci” odbyło się posiedzenie Rady Organizacyjnej w sprawie oceny wniosków złożonych w naborze  5/2019/G w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych w zakresie tematycznym: Wzmocnienie kapitału społecznego.

Przed posiedzeniem odbyło się szkolenie nt. “Zasady przyznawania pomocy”.

 

foto1foto3

foto4

 

 

 

foto2

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=7630