«

»

Kwi 19 2018

Wydrukuj to Wpis

Zakończenie ogłoszonych naborów

Informujemy, że 17 kwietnia 2018 r.  o godz. 15:00 zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w ogłoszonych naborach w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. 

Nabory cieszyły się dużym zainteresowaniem i wpłynęły w sumie 33 wnioski:

  • nabór 4/2018/G – w zakresie projektów grantowych – 7 wniosków
  • nabór 5/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 2 wnioski
  • nabór 6/2018 – Podejmowanie działalności gospodarczej – 23 wnioski
  • nabór 7/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej-rozwój infrastruktury społeczno – kulturalnej i rekreacyjno – sportowej – 1 wniosek 

Dziękujemy wszystkim Beneficjentom za złożenie wniosków oraz życzymy powodzenia.

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=6365