«

»

Kwi 03 2018

Wydrukuj to Wpis

cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięca dla naboru 2018

Cele ogólne, szczegółowe oraz przedsięwizięcia dla projektów grantowych:]

Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej:

Cel ogólny LSR
3. Poprawienie jakości życia i stwarzanie warunków do dalszego harmonijnego rozwoju lokalnej społeczności
Cel(e) szczegółowe LSR
3.1. Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej
Przedsięwzięcia
3.1.1. Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej

—————————————————————————————————————-

Cele ogólne, szczegółowe oraz przedsięwizięcia dla naboru 5/2018:
Cel ogólny LSR
1. Rozszerzenie zrównoważonej działalności społecznej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju tury-styki i ochrony zasobów

Cel(e) szczegółowe LSR
1.1.: Rozwój infrastruktury turystycznej

Przedsięwzięcia
1.1.1. Rozwój obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

—————————————————————————————————————-

Cele ogólne, szczegółowe oraz przedsięwizięcia dla naboru 6/2018:
Cel ogólny LSR
2. Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy

Cel(e) szczegółowe LSR
2.1.: Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości

Przedsięwzięcia
2.1.1. Tworzenie nowych miejsc pracy

—————————————————————————————————————-
Cele ogólne, szczegółowe oraz przedsięwizięcia dla naboru 7/2018:
Cel ogólny LSR
3. Poprawienie jakości życia i stwarzanie warunków do dalszego harmonijnego rozwoju lokalnej społeczności.
Cel(e) szczegółowe LSR
3.1. Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej.
Przedsięwzięcia
3.1.1. Rozwój obiektów infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej.

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=6325