«

»

Mar 21 2018

Wydrukuj to Wpis

Ogłoszenie o naborze

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie “Dolina Noteci” z siedzibą w Chodzieży przy ulicy Sienkiewicza 2 ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w terminie od 04.04.2018 r. do 17.04.2018 r. na przedsięwzięcia z zakresów:
– Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (ogłoszenie nr 5/2018)
– Podejmowanie działalności gospodarczej (ogłoszenie nr 6/2018)
– Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej (ogłoszenie nr 7/2018)
– W zakresie projektów grantowych (ogłoszenie 4/2018/G)

Informacje szczegółowe wraz z dokumentacją dla ogłoszonych naborów znajdują się stronie internetowej www.dolinanoteci.com.pl – zakładka Nabory 2018 i Nabór PG

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=6297