«

»

kw. 12 2024

Wydrukuj to Wpis

Spotkanie organizacji pozarządowych

11.04.2024 r. odbyło się kolejne spotkanie organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Chodzieży. Na tym spotkaniu omówiliśmy kilka bieżących spraw ważnych dla nas i naszych podopiecznych. Grupa ta powstała i działa po to, aby wymieniać się informacjami i doświadczeniem, wypracowywać wspólne stanowiska w sprawach dla nas istotnych oraz wspólnie działać na rzecz osób z niepełnosprawnościami z naszej małej lokalnej ojczyzny.

W spotkaniu wzięły udział pracownice Biura LGD.

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=12098