«

sie 02 2022

Wydrukuj to Wpis

Spotkanie Grupy Roboczej ds. LSR – 02.08.2022 r.

W dniu 02.08.2022 r. w siedzibie LGD Stowarzyszenia “Dolina Noteci” odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 nt. : Monitoring i ewaluacja elementów Strategii i funkcjonowania LGD”. Zostały omówione zakresy badań, metody badawcze, czas przeprowadzania pomiarów oraz jakie elementy podlegają ocenie.

Wszystkie pozyskane informacje pozwolą nam w jak najlepszy sposób stworzyć  Lokalną Strategię Rozwoju dopasowaną do potrzeb lokalnej społeczności.

Dziękujemy wszystkim za przybycie.

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=10311