«

»

maj 20 2022

Wydrukuj to Wpis

Spotkanie Grupy Roboczej ds. LSR

W dniu 20.05.2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia “Dolina Noteci” odbyło się I spotkanie Grupy Roboczej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 nt. “Diagnoza obszaru i Analiza SWOT”.

Jest to kolejny etap budowania LSR z zastosowaniem partycypacyjnego podejścia z udziałem lokalnej społeczności.

Omawiane były poszczególne działy Analizy SWOT, członkowie grupy wyrażali swoje opinie oraz dyskutowano o potrzebach  na obszarze LGD. W związku z tym, iż członkami Grupy Roboczej są reprezentanci różnych grup społecznych, ze wszystkich sektorów, posiadający wiedzę i doświadczenie w różnych dziedzinach wskazane zostały zróżnicowane problemy i potrzeby oraz potencjał obszaru.

Wszystkie pozyskane informacje pozwolą nam w jak najlepszy sposób stworzyć  Lokalną Strategię Rozwoju dopasowaną do potrzeb lokalnej społeczności.

Dziękujemy wszystkim za przybycie.

 

Permalink do tego artykułu: https://dolinanoteci.com.pl/?p=10045